Általános Szerződési Feltételek

A Kovelenko®Klinika Általános Szerződési Feltételei

Adatközlés

A beteg tudomással bír arról, hogy a Kovalenko®Klinika a társadalombiztosítási rendszer által nem támogatott, alternatív gyógyászati tevékenységet végez. A betegnek a kezelés előtt lehetősége volt a kezeléssel kapcsolatos valamennyi információ megszerzésére. A beteg ezen információk birtokában vesz részt a kezelésben.

A beteg köteles a kezelőlap által megkívánt adatokat és minden egyéb ismert diagnózisait közölni, a Kovalenko®Klinika a beteg által nem közölt tényekből adódó problémákért, károkért felelősséget nem vállal. A Kovalenko®Klinika vállalja, hogy az adatokat a Kovalenko®Klinika által végzett kezelés érdekében a jogszabályoknak megfelelően kezeli. A Kovalenko®Klinika jogosult a kezelés adatait – a személyes adatok szabályos kezelése mellett – tanulmányokban, publikációkban, előadásokon és egyéb tudományos tevékenység során felhasználni. A beteg az adatkezeléshez hozzájárul.

A rendelés rendje

Az első kezelés során a diagnosztikát egy akupunktúrás orvos végzi, aki a próbakezelés után látja, hogy hogyan reagál a szervezet és milyen terápiás sémák alkalmazása a legcélravezetőbb. Kezelőorvosa végzi továbbá az időközbeni kontroll vizsgálatokat is, tőle lehet segítséget vagy tanácsot kérni az info@kovalenkoklinika.hu e-mail címen, kezelőorvosa nevének megjelölésével.

A kezelés rögzített időpontja az időpontot megelőző nap 12 óráig telefonon vagy sms-ben díjmentesen módosítható, egyéb esetben a kezelés teljes díját ki kell fizetni. A kezelés időpontját az időpontot megelőző 24 órát megelőzően a Kovalenko®Klinika is jogosult módosítani, melyről telefonon / sms-ben értesíti a beteget.

A Kovalenko®Klinika fenntartja a jogot, hogy a mindenkori általános rendelési időt 15 nappal korábban, a www.kovalenkoklinika.hu weboldalra elhelyezve módosítsa.

A Kovalenko®Klinika az alkalmazottai esetleges betegsége esetén igyekszik a kezelést helyettesítéssel megoldani, azonban amennyiben ez nem sikerül, jogosult ezen okból a kezelés időpontját a fenti 15 napos határidőn belül is telefon útján módosítani.

A kezelés időtartama alkalmanként 20-25 perc.

A késés maximális elfogadható időtartama 15 perc, az ezután érkezőknek ki kell egyenlíteniük a szolgáltatásért járó díj összegét.

A Kovalenko®Klinika a rendelőbe bevitt és őrizetlenül hagyott értéktárgyakért semmilyen felelősséget nem vállal.

A beteg köteles a rendelő mindenkori házirendjét és kifüggesztett egyéb szabályait betartani.

A kezelés egyénileg történik, a kezelő helyiségben gyermekekkel és mozgáskorlátozottakkal maximum egy kísérő személy tartózkodhat.

A beteg köteles a rendelőben kifüggesztett mindenkori díjszabások szerinti díjakat minden egyes kezelést követően a rendelőben, készpénzben megfizetni. A Kovalenko®Klinika a díjszabások módosításának jogát mindenkor – a kezeléssorozat folyamán is, két kezelés között – fenntartja. A diagnosztikai vizsgálat díja abban az esetben is megilleti a Kovalenko®Klinikát , ha a diagnózis eredménye alapján a Kovalenko®Klinika nem vállalja a beteg kezelését. Díjtartozás esetén a Kovalenko®Klinika jogosult a következő kezelés elvégzését megtagadni. Az elvégzett kezelések díjának visszatérítésére nincs módunk.

A beteg tudomásul veszi, hogy a rendelőben nem elvégezhető segéd-diagnosztikai vizsgálatok esetleges költségei őt terhelik.

A kezelés; felelősség

A Kovalenko®Klinika a beteg által nem közölt körülményekből, továbbá a kezelési javallattal ellentétes magatartásból eredő, vagy a kellő szakmai gondosság ellenére előre nem látható következményekért, károkért semmilyen felelősséget nem vállal.

A beteg tudomásul veszi, hogy a kezelés szakmailag egymásra épülő kezelések sorozatából áll, a kezeléssorozat beteg általi megszakításáért, időbeli eltolódásból, más párhuzamos kezeléseken való részvételből fakadó problémákért, a Kovalenko®Klinika semmilyen felelősséget nem vállal. A beteg tudomásul veszi, hogy a többszöri kezelési időpont módosítás veszélyezteti a kezelés eredményességét.

A beteg tudomásul veszi, hogy a kezeléssorozat elvégzése a Kovalenko®Klinika rendelőjében nem elvégezhető segéd-diagnosztikai vizsgálatot tehet szükségesség, melynek megfelelő időben történő elvégeztetése a beteg kizárólagos felelőssége.

A beteg tudomásul veszi, hogy az akupunktúrás tű okozta enyhe fájdalom, a kezelés során a vérnyomás hirtelen megváltozása, továbbá a kezelés utáni néhány napban az esetleges izomgyengeség, izomfáradtság, izomláz, izomgörcs a kezelés szokásos velejárója. Gyenge ér- és kötőszövet esetén véraláfutás is előfordulhat.

A kezelés éhgyomorra és/vagy szomjasan nem javasolt, csak a beteg saját felelősségére végezhető.

A kezelést követő három napon belül fizikai munka, sportolás, szaunázás nem javasolt, csak a beteg saját felelősségére végezhető.

A Kovalenko®Klinika nem vállal felelősséget semmilyen, a Kovalenko®Klinika által jóvá nem hagyott párhuzamos/kiegészítő kezelésből/terápiából származó, vagy a kezelések közötti javasolt időtartam nem a Kovalenko®Klinikának felróható okból származó meghosszabbodása miatt keletkező nem kívánt következményekért.

Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok

A Kovalenko®Klinika által a kezelés során alkalmazott módszer a Kovalenko®Klinika kizárólagos szellemi alkotása, a Kovalenko®Klinika ezzel kapcsolatban minden jogot fenntart.

Tisztelt Pácienseink !

Értesítjük, hogy budapesti KovalenkoKlinika előreláthatólag 2021 második feléig zárva tart!
Újranyitásunkról Kovalenko Klinika Facebook oldalán értesítjük minden kedves Páciensünket!
 
A kezeléseket Selmeci Anikó soproni kolléganőnk 9400 Sopron, Deákkúti út 16. cím alatt +36709446565 telefonszámon történő előzetes egyeztetés után  továbbra is vállalja.
 
Soproni KovalenkoKlinikán több, mint 5 éves munkája során  visceralis manipulációt, cranialis és állkapocs korrekciót, pszichosomatikus esetekben kineziológiai módszereket, “agy-formatálást” alkalmaz.
 
Igény esetén havi szintű budapesti rendelést is megszervezhetünk! Erre +36709446565-ös számon várjuk jelentkezését!
 
Változatlanul lehetőség van az  online konzultációra, a fizetési lehetőségek részleteit info@kovalenkoklinika.hu  sopron@kovalenkoklinika.hu  címre írt emailben megismerheti.
 
Tisztelettel:
Dr Kovalenko Marina